Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Archiwum

Z wielkim żalem przyjęliśmy widomość o śmierci

Pana Andrzeja Pilicha

znakomitego artysty plastyka, z którego wiedzy
i umiejętności nasza Uczelnia wielokrotnie miała zaszczyt korzystać.

Pozostanie w naszej pamięci jako Profesjonalista, niezwykle oddany swojej pracy.

Cześć Jego pamięci!

Rodzinie i Bliskim przekazujemy wyrazy współczucia.

Rektor, Senat, Studenci
i cała społeczność akademicka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Rektor, Senat, Studenci i cała Społeczność akademicka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z żalem przyjęli wiadomość o śmierci

dr hab. n. med. Danuty Samolczyk-Wanyury

Związanej z naszą Uczelnią przez całe zawodowe życie.
Absolwentki Wydziału Lekarskiego
Uniwersytetu Medycznego z 1973 roku.
Kierownika Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej,
Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii w latach 2009-2015.

Pani Docent była odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi,
Złotym Medalem za Długoletnią Służbę,
Nagrodami Ministra Zdrowia i JM Rektora.

W osobie Pani Docent straciliśmy wybitnego naukowca,
nauczyciela akademickiego oraz życzliwą Koleżankę.

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci!

Rodzinie i Bliskim

przekazujemy wyrazy współczucia i wsparcia

Z głębokim żalem żegnamy
Wspaniałego Człowieka
Wybitnego Lekarza i Nauczyciela Akademickiego

  Dr hab. n. med. Danutę Samolczyk-Wanyura

 Kierownika Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej,
Jamy Ustnej i Implantologii w latach 2009-2015
Wiceprezydenta Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej
Jamy Ustnej i Implantologii
Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej 2010-2015

Odznaczona
Srebrnym Krzyżem Zasługi
Medalem Komisji Edukacji Narodowej
Odznaką Honorową „Za Zasługi  dla Ochrony Zdrowia”

  Żegnamy wybitnego Lekarza, znakomitego Naukowca i Nauczyciela
Cenionego Członka społeczności akademickiej
Przyjaciela wielu roczników studentów

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci
Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia

Dziekan, Rada Naukowa, Studenci oraz Społeczność Akademicka
 Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

prof. dr. hab. Wacława Bogdana Czaplińskiego 

wieloletniego Kierownika Katedry i Zakładu Biologii Ogólnej i Parazytologii (1963-1993),
Vice-przewodniczącego Światowej Federacji Parazytologów (1974-1978),
a następnie Przewodniczącego Światowej Federacji Parazytologów (1978-1982),
Członka honorowego Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego.

Żegnamy wspaniałego, życzliwego ludziom Człowieka,
znakomitego Naukowca, światowej sławy Parazytologa, Nauczyciela akademickiego,
Wychowawcę wielu pokoleń polskich parazytologów.

Dziekan, Rada Wydziału, cała Społeczność Akademicka I Wydziału Lekarskiego
oraz Pracownicy Katedry i Zakładu Biologii Ogólnej i Parazytologii

Łącząc się w żałobie i smutku po śmierci

Pana prof. dr. hab. n. med. Edwarda Zawiszy
– mojego mentora w dziedzinie alergologii

chciałbym wraz ze współpracownikami złożyć kondolencje i wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim

Prof. dr hab. med. Bolesław Samoliński
Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Rektor, Senat, studenci i cała społeczność akademicka
z żalem przyjęli wiadomość o śmierci
znakomitego alergologa

prof. dr. hab. n. med. Edwarda Zawiszy

związanego z Zakładem Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii
Wydziału Nauki o Zdrowiu naszej Uczelni w latach 2003-2010.

Cześć Jego pamięci!

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana prof. dr. hab. n med. Edwarda Zawiszy

Składamy wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie i Bliskim

Dziekan i Rada
Wydziału Nauki o Zdrowiu
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

prof. dr. hab. n. med. Mieczysława Lao 

wieloletniego Kierownika Kliniki Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii (1987-2003),
Dyrektora Instytutu Transplantologii w latach 1988-1994.

Inicjatora powstania Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego
i jego pierwszego Prezesa ( 1993-1995),
Pomysłodawcę powołania Krajowej Rady Transplantacyjnej,
Współtwórcę Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji "Poltransplant".

 Żegnamy wspaniałego, życzliwego ludziom Człowieka,

wybitnego Lekarza, znakomitego Naukowca,
który tak wiele uczynił dla warszawskiej i polskiej transplantologii.

 Dziekan, Rada Wydziału i cała Społeczność Akademicka
I Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

 

 

Rektor, Senat, studenci i cała Społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z wielkim żalem przyjmuje wiadomość o śmierci

jednej z najwybitniejszych postaci polskiej transplantologii i nefrologii

prof. dr. hab. n. med. Mieczysława Lao

związanego z naszą Uczelnią przez całe zawodowe życie,
Absolwenta z roku 1958,
wieloletniego Kierownika Kliniki Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii (1987-2003),
Dyrektora Instytutu Transplantologii w latach 1988-1994.

 Odszedł Autor i Współautor ponad 160 prac naukowych,
kilkunastu rozdziałów w podręcznikach i skryptach,
Promotor rozpraw doktorskich i habilitacyjnych,
Inicjator powstania Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego
i jego pierwszy Prezes ( 1993-1995),
Pomysłodawca powołania Krajowej Rady Transplantacyjnej,
Współtwórca Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji "Poltransplant".

 Żegnamy wybitnego Klinicystę, Naukowca, Nauczyciela akademickiego,
który wniósł wybitny wkład w rozwój przeszczepiania narządów w naszym kraju oraz w kształcenie kadr medycznych.

 Pan Profesor był odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski,
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Złotym Krzyżem Zasługi,
Nagrodami Ministra Zdrowia  i JM Rektora.

 Cześć Jego pamięci!

 

 

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 Pana

Prof. dr. hab. med. Mieczysława Lao

byłego dyrektora Instytutu Transplantologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
który położył wielkie zasługi dla rozwoju polskiej nefrologii i transplantologii.

  Kierownik i pracownicy Zakładu Immunologii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter