Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Archiwum

 

Rektor, Senat, studenci i cała Społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z wielkim żalem przyjęła wiadomość o śmierci


 Prof. dr. hab. dr. h. causa

Andrzeja Trzebskiego

 Nestora polskiej fizjologii

 
wielkiej Postaci polskiej medycyny, jej Ambasadora na forum międzynarodowym,
jednego z najwybitniejszych Absolwentów i Profesorów naszej Alma Mater,
Prorektora ds. Nauki (1981-1984), Dziekana Wydziału Lekarskiego (1972-1975),
Prodziekana macierzystego Wydziału (1970-1972),
Dyrektora Instytutu Nauk Fizjologicznych AM w Warszawie (1978-1984)
Kierownika Katedry i Zakładu Fizjologii Człowieka (1967 – 1998).

Pan Profesor był Senatorem Uczelni (1972-1978, 1981-1984 oraz 1987-1993),
 Przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Nauki w latach 1987-1990
oraz Członkiem senackich komisji.

Odszedł Współautor i Współredaktor podręczników akademickich z fizjologii człowieka dla studentów medycyny i lekarzy,
 w tym podstawowego dwutomowego podręcznika akademickiego
 „Fizjologia człowieka z elementami fizjologii klinicznej i stosowanej
na którym kształciły się całe pokolenia studentów medycyny.

Świat akademicki i polska nauka straciły wielkiego Lekarza, Naukowca, Nauczyciela
 i Wychowawcę wielu pokoleń lekarzy i naukowców,
który był mocno zaangażowany we wspieranie i promowanie młodych badaczy,
nie tylko w Polsce, ale również w prestiżowych ośrodkach zagranicznych.

Praca z młodymi medykami była wielką pasją Pana Profesora,
 który wypromował 17 doktorów nauk medycznych i 9 doktorów habilitowanych.

Profesor był Członkiem rzeczywistym PAN, Przewodniczącym Wydziału Medycznego PAN (2003-2006), wiceprezesem Polskiej Akademii Umiejętności (2001-2009), Prezesem Międzynarodowego Towarzystwa Chemorecepcji Tętniczej (1995-96),
 Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego
 oraz Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

Osobę Pana Profesora docenił Uniwersytet Jagielloński nadając w roku 2000 najwyższą godność akademicką
– tytuł Doktora Honoris Causa,
został również odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
 Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski,
Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem nr 1 za zasługi dla I Wydziału Lekarskiego.

Żegnamy Pana Profesora z poczuciem ogromnej straty wielkiego Człowieka,
który był bardzo ceniony i lubiany przez naszą uczelnianą Rodzinę.

Cześć Jego pamięci!
        Rodzinie i Bliskim Pana Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci

 prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Trzebskiego

 Odszedł światowej sławy naukowiec, wybitny fizjolog, autorytet medyczny.

 Prorektor ds. Nauki w latach 1981-1984,
Dziekan Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w latach 1972-1975,
Członek Rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk,
Członek Rzeczywisty Polskiej Akademii Umiejętności,
Kierownik Katedry Fizjologii Człowieka w latach 1967-1998,
Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Członek wielu krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych,
Członek Zarządu Międzynarodowej Unii Nauk Fizjologicznych.


Nauczyciel akademicki i Wychowawca wielu pokoleń lekarzy,
Mentor i opiekun naukowy pokoleń doktorantów, doktorów habilitowanych i profesorów.

Wraz z Jego odejściem nauka polska poniosła dużą stratę. 

 Dziekan, Rada Wydziału i cała Społeczność Akademicka
I Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

 

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  

Pana

Prof. dr. hab. dr. h. causa  Andrzeja Trzebskiego

Prorektora ds. Nauki (1981-1984),
Dziekana Wydziału Lekarskiego (1972-1975),
Prodziekana Wydziału (1970-1972),
Dyrektora Instytutu Nauk Fizjologicznych AM w Warszawie (1978-1984),
Kierownika Katedry i Zakładu Fizjologii Człowieka (1967 – 1998),
Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bliskim Pana Profesora
składamy wyrazy głębokiego współczucia  

Dziekan, Rada Wydziału oraz cała Społeczność Akademicka
 II Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Rektor, Senat, Studenci i cała Społeczność Akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z wielkim żalem przyjęli wiadomość o śmierci
w dniu 30 czerwca 2017 roku w wieku 88 lat

Prof. dr hab. Janiny Rafałowskiej

 Wybitnego neurologa i neuropatologa,
wychowawcy i promotora wielu pokoleń neuropatologów,

związanej z Katedrą i Kliniką Neurologii I Wydziału Lekarskiego naszej Uczelni
w latach 1952-2000.

Od 1988 do 1990 roku Pani Profesor pełniła obowiązki Kierownika Kliniki.
Przez 30 lat kierowała Pracownią Neuropatologiczną, rozwijając szeroką działalność usługową, naukową i szkoleniową.

Odszedł wybitny lekarz, niekwestionowany Autorytet w swej dziedzinie, autorka licznych prac poświęconych chorobom układu nerwowego i ceniony nauczyciel akademicki.

 Pani Profesor za swoją pracę była uhonorowana nagrodą indywidualną II stopnia Ministra Zdrowia za szczególnie ważne i twórcze osiągnięcia naukowe w badaniach nad procesami starzenia i układu nerwowego oraz licznymi nagrodami JM Rektora.

Żegnamy wspaniałego, życzliwego ludziom Człowieka,
wybitnego Lekarza, znakomitego Naukowca,
który tak wiele uczynił dla warszawskiej i polskiej neurologii.

Rodzinie i Bliskim Pani Profesor składamy wyrazy głębokiego współczucia i żalu.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 7 lipca 2017 o godz. 13:00 w Domu Pogrzebowym w Sali A na Cmentarzu Komunalnym Północnym, po której nastąpi wyprowadzenie na cmentarz miejscowy
 do grobu rodzinnego.

Rektor, Senat, studenci i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z wielkim żalem przyjęli wiadomość o śmierci

Pana Mirosława Biegajczyka

wieloletniego nauczyciela akademickiego i lektora filologii klasycznej,

związanego ze Studium Języków Obcych naszej Uczelni od roku 1989.

 

Odszedł Wykładowca wielkiej wiedzy,

bardzo ceniony w naszej Społeczności

za profesjonalizm i oddanie pracy.

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego
    przekazujemy wyrazy współczucia i wsparcia.

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Koleżanki


dr n. biol. Haliny Matsumoto


Adiunkta i wieloletniego Kierownika Pracowni Psychofarmakologii
w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
 
Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Koleżanki i koledzy z Katedry i Kliniki Psychiatrycznej.

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi

 Dr. n. med. Andrzeja Kosickiego

znakomitego chirurga
wieloletniego pracownika szpitala przy ul. Banacha.

 Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
Rodzinie zmarłego składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia.

 Zespół  Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej,
Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Rektor, Senat i Społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

żegnają

prof. dr hab. n. med. Stefanię Jabłońską

wieloletniego Kierownika Katedry i Kliniki Dermatologicznej
Akademii Medycznej w Warszawie (1949-1990),
Współtwórcę tzw. Warszawskiej Szkoły Dermatologicznej,
Autorkę wielu podręczników akademickich, m.in. Chorób skóry oraz licznych artykułów,
wybitnego Naukowca, który włożył znaczący wkład w rozwój krajowej i światowej dermatologii.
Pani Profesor była Nauczycielem akademickim
kilku pokoleń lekarzy, asystentów, docentów i profesorów,
Prezesem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (1962–1982 i 1987–1995),
a następnie jego Honorową Przewodniczącą,
należała do kilkudziesięciu towarzystw naukowych na świecie.

 

Rodzinie i Bliskim Pani Profesor

składamy wyrazy współczucia.

Z  głębokim smutkiem  przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pani

Prof. dr hab. n. med. Stefanii Jabłońskiej

Bliskim Pani Profesor
składamy wyrazy głębokiego współczucia

 Dziekan, Rada Wydziału oraz cała Społeczność Akademicka

II Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

prof. dr hab. n. med. Stefanii Jabłońskiej

Kierownik Kliniki Dermatologicznej Akademii Medycznej w Warszawie (1949-1990)
Prezes Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (1962 1982 i 1907-1995)

Odszedł Lekarz z powołania,
Autorka wielu publikacji,
która z pełnym zaangażowaniem przez kilkadziesiąt lat
kształciła młode kadry medyczne,
rozwijała polską naukę i naszą Uczelnię.

Rodzinie i Bliskim
Składamy wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia

Dziekan, Rada Wydziału i cała Społeczność Akademicka
I Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter