Ogłoszenia o sprzedaży ruchomości

Wynik postępowania ofertowego na sprzedaż kostek Bauma

Warszawski Uniwersytet Medyczny

informuje, że w wyniku postępowania ofertowego, którego przedmiotem była sprzedaż kostek Bauma (ok. 720 m²) stanowiacych własność Uczelni, zamówienie publiczne zostało udzielone oferentowi 

Przedsiębiorstwo Handlowe Dariusz Szczałuba
ul.3-go maja21/1
09-402 Płock