Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Z życia Uczelni

Ogłoszenia     Praca

WUM w kolejnym rankingu najlepszych Uniwersytetów

W trzeciej edycji międzynarodowego zestawienia The Three University Missions Moscow Ranking po raz pierwszy uwzględniono Warszawski Uniwersytet Medyczny. Spośród 12 polskich Uczelni odnotowanych w rankingu, WUM jest jedyną uczelnią medyczną.

Dni Adaptacyjne

W dniach od 27-30 września br. studenci, którzy rozpoczynają kształcenie na naszej Uczelni uczestniczyli w Dniach Adaptacyjnych zorganizowanych przez Samorządy Studenckie poszczególnych Wydziałów. Swój „Orientation Week” mieli także obcokrajowcy zaczynający studia w English Division.

Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

2 października 2019 roku odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Na zaproszenie Rektora prof. Mirosława Wielgosia wykład inauguracyjny „Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: założenia, zmiany i warunki sukcesu” wygłosił prof. dr hab. Jerzy Woźnicki - Prezes Zarządu Fundacji Rektorów Polskich.

Nowy numer MDW 8-9/2019

W najnowszym, podwójnym, inauguracyjnym numerze Czasopisma WUM „Medycyna Dydaktyka Wychowanie” 8-9/2019 polecamy rozmowę z JM Rektorem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Mirosławem Wielgosiem.

Naukowiec z naszej Uczelni w Komitecie Młodych Onkologów

Lek. Paweł Sobczuk z Katedry i Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM został powołany do Komitetu Młodych Onkologów (Young Oncologists Committee, YOC) – struktury Europejskiego Towarzystwa Onkologi Klinicznej (European Society for Medical Oncology) mającej na celu kształtowanie przyszłych liderów onkologii w Europie.

Granty dla naukowców z I Katedry i Kliniki Kardiologii

Podczas dorocznego XXIII Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego odbywającego się w dniach 26-28 września 2019 r. lek. Agata Tymińska oraz dr Krzysztof Ozierański pracujący w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) otrzymali dwa prestiżowe granty naukowe przyznane przez Kapitułę Naukową Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego na dalszą realizację programu szerokiej diagnostyki pacjentów z kardiomiopatią zapalną/zapaleniem mięśnia sercowego. 

Spotkanie prasowe - Smog zwiększa ryzyko wystąpienia alergii i astmy u dzieci

Zanieczyszczenie powietrza, a dokładnie pyły zawieszone PM2,5 i PM10 stanowiące kluczową grupę czynników wpływających na formowanie się zjawiska smogu, ma negatywny wpływ na zdrowie dzieci. 1 października w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym UCK WUM odbyło się spotkanie prasowe poświęcone prezentacji wyników pierwszego ogólnopolskiego badania epidemiologicznego zrealizowanego przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, ARC Rynek i Opinia oraz Politechnikę Warszawską.

Podpisanie umowy o współpracy między I Wydziałem Lekarskim WUM i firmą Siemens Healthcare Sp. z o.o.

26 września 2019 r. w siedzibie I Wydziału Lekarskiego WUM odbyło się podpisanie umowy o współpracy między I Wydziałem Lekarskim WUM i firmą Siemens Healthcare Sp. z o.o. Sygnatariuszami umowy byli Członek Zarządu Siemens Healthcare Sp. z o.o. pani Emilia Tkacz i pan Ryszard Głażewski, a z ramienia I Wydziału Lekarskiego WUM - Dziekan prof. Paweł Włodarski. W podpisaniu umowy uczestniczył prodziekan I Wydziału Lekarskiego ds. studentów IV-VI roku prof. Rafał Krenke - przedstawiciel Wydziału w rozmowach, które doprowadziły do nawiązania tej współpracy.

Pierwsze Spotkanie Klubu Innowacji PLUS z udziałem JM Rektora prof. Mirosława Wielgosia

26 września br. odbyło się pierwsze Spotkanie Klubu Innowacji PLUS, zorganizowanego wspólnie przez obie Uczelnie: Warszawski Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Warszawski. To wyjątkowe wydarzenie pod hasłem „Federacja dla Zdrowia” otworzyli: JM Rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś oraz JM Rektor UW prof. Marcin Pałys. Głos zabrał również Jacek Sztolcman - dyrektor nowo otwartego Centrum Współpracy i Dialogu UW, w którym odbyło się spotkanie.

Nowoczesna platforma edukacyjna Incision Academy dostępna dla kadry naukowej oraz studentów Wydziału Lekarskiego WUM

Od lipca 2019 r. w strukturze WUM funkcjonuje Centrum Doskonalenia Edukacji Medycznej (CDEM), którego głównym celem jest podnoszenie jakości kształcenia m.in. poprzez rozwój programów kształcenia. W ramach realizacji swoich zadań CDEM od października 2019 r. udostępni, w ramach pilotażu, kadrze naukowej oraz studentom V i VI roku Wydziału Lekarskiego nowoczesną e-learningową platformę edukacyjną Incision Academy. Platforma oferuje dostęp do najnowszej wiedzy medycznej, wspomaga efektywność procesu nauczania oraz przygotowuje do doskonalenia umiejętności praktycznych.

List intencyjny pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza

26 września br. Warszawski Uniwersytet Medyczny podpisał list intencyjny z Okręgową Izbą Lekarską im. prof. Jana Nielubowicza w Warszawie, którego celem jest doskonalenie dotychczasowej współpracy partnerskiej w obszarze dydaktyki i rozwoju oraz działalności naukowej, badawczej i realizacji wspólnych projektów z zakresu tematyki działalności samorządu lekarskiego i polityki stomatologicznej.

Wykład patronacki

XVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego było gospodarzem spotkania, podczas którego wystąpiła z wykładem dr hab. Aleksandra Banaszkiewicz z Kliniki Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Dziecięcego Szpitala Klinicznego UCK WUM.
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter