Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Spotkanie prasowe - Smog zwiększa ryzyko wystąpienia alergii i astmy u dzieci

Zanieczyszczenie powietrza, a dokładnie pyły zawieszone PM2,5 i PM10 stanowiące kluczową grupę czynników wpływających na formowanie się zjawiska smogu, ma negatywny wpływ na zdrowie dzieci. 1 października w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym UCK WUM odbyło się spotkanie prasowe poświęcone prezentacji wyników pierwszego ogólnopolskiego badania epidemiologicznego zrealizowanego przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, ARC Rynek i Opinia oraz Politechnikę Warszawską.

Nagroda dla naukowca WUM

Podczas XI Kongresu Europejskiej Federacji Bólu EFIC®, który odbywał się w dniach się od 4-7 września 2019 r. w Walencji (Hiszpania) dr Tomasz Dzierżanowski z Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego otrzymał nagrodę za najlepszą prezentację abstraktu w kategorii Terapie Przeciwbólowe (Pain Therapies).

Dni Adaptacyjne

W dniach od 27-30 września br. studenci, którzy rozpoczynają kształcenie na naszej Uczelni uczestniczyli w Dniach Adaptacyjnych zorganizowanych przez Samorządy Studenckie poszczególnych Wydziałów. Swój „Orientation Week” mieli także obcokrajowcy zaczynający studia w English Division.

Granty dla naukowców z I Katedry i Kliniki Kardiologii

Podczas dorocznego XXIII Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego odbywającego się w dniach 26-28 września 2019 r. lek. Agata Tymińska oraz dr Krzysztof Ozierański pracujący w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) otrzymali dwa prestiżowe granty naukowe przyznane przez Kapitułę Naukową Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego na dalszą realizację programu szerokiej diagnostyki pacjentów z kardiomiopatią zapalną/zapaleniem mięśnia sercowego. 

Pierwsze Spotkanie Klubu Innowacji PLUS z udziałem JM Rektora prof. Mirosława Wielgosia

26 września br. odbyło się pierwsze Spotkanie Klubu Innowacji PLUS, zorganizowanego wspólnie przez obie Uczelnie: Warszawski Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Warszawski. To wyjątkowe wydarzenie pod hasłem „Federacja dla Zdrowia” otworzyli: JM Rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś oraz JM Rektor UW prof. Marcin Pałys. Głos zabrał również Jacek Sztolcman - dyrektor nowo otwartego Centrum Współpracy i Dialogu UW, w którym odbyło się spotkanie.

Podpisanie umowy o współpracy między I Wydziałem Lekarskim WUM i firmą Siemens Healthcare Sp. z o.o.

26 września 2019 r. w siedzibie I Wydziału Lekarskiego WUM odbyło się podpisanie umowy o współpracy między I Wydziałem Lekarskim WUM i firmą Siemens Healthcare Sp. z o.o. Sygnatariuszami umowy byli Członek Zarządu Siemens Healthcare Sp. z o.o. pani Emilia Tkacz i pan Ryszard Głażewski, a z ramienia I Wydziału Lekarskiego WUM - Dziekan prof. Paweł Włodarski. W podpisaniu umowy uczestniczył prodziekan I Wydziału Lekarskiego ds. studentów IV-VI roku prof. Rafał Krenke - przedstawiciel Wydziału w rozmowach, które doprowadziły do nawiązania tej współpracy.

Nowoczesna platforma edukacyjna Incision Academy dostępna dla kadry naukowej oraz studentów Wydziału Lekarskiego WUM

Od lipca 2019 r. w strukturze WUM funkcjonuje Centrum Doskonalenia Edukacji Medycznej (CDEM), którego głównym celem jest podnoszenie jakości kształcenia m.in. poprzez rozwój programów kształcenia. W ramach realizacji swoich zadań CDEM od października 2019 r. udostępni, w ramach pilotażu, kadrze naukowej oraz studentom V i VI roku Wydziału Lekarskiego nowoczesną e-learningową platformę edukacyjną Incision Academy. Platforma oferuje dostęp do najnowszej wiedzy medycznej, wspomaga efektywność procesu nauczania oraz przygotowuje do doskonalenia umiejętności praktycznych.

List intencyjny pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza

26 września br. Warszawski Uniwersytet Medyczny podpisał list intencyjny z Okręgową Izbą Lekarską im. prof. Jana Nielubowicza w Warszawie, którego celem jest doskonalenie dotychczasowej współpracy partnerskiej w obszarze dydaktyki i rozwoju oraz działalności naukowej, badawczej i realizacji wspólnych projektów z zakresu tematyki działalności samorządu lekarskiego i polityki stomatologicznej.

Naukowcy WUM i UW z kolejnym mikrograntem

Zespół naukowców Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał miktrogrant na realizację projektu „Wpływ refrakcji i parametrów oświetlenia na wynik w zadaniu flankerów i teście antysakkad”.
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter