Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Informacja o Konkursie ofert na wynajem powierzchni użytkowej w części budynku przy ul. Oczki 1a w Warszawie na prowadzenie klubu-kawiarni pod nazwą „Klub Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego- Medyk” z dnia 14.05.2014r.

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Na podstawie § 15. Regulaminu Konkursu ofert
na wynajem powierzchni użytkowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zwany dalej „Konkursem”
w związku z punktem
IV. Zasady wyłonienia zwycięzcy ppkt. 11. Szczegółowych warunków konkursu niniejszym

ODWOŁUJE W CAŁOŚCI KONKURS OFERT:

na wynajem 806,68 m² powierzchni użytkowej w części budynku przy ul. Oczki 1a w Warszawie na prowadzenie klubu-kawiarni pod nazwą „Klub Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego- Medyk”

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter