Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Informacja o IX edycji pisemnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej na terenie gminy Somianka

Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, uprzejmie informuje, że w IX edycji postępowania przetargowego mającego na celu zbycie nieruchomości gruntowej na terenie gminy Somianka, powiat Wyszkowski, w skład której wchodzą działki z obrębu 0017-Somianka o nr ewidencyjnych 1332;1333;1334;1335/1, będących własnością Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz nakłady finansowe poniesione przez WUM na gruncie Skarbu Państwa o nr ewidencyjnym działki 1335/2, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, która została złożona przez firmę:

Firma – Skośkiewicz Kazimierz
ul. Nasielska 47, Borowa Góra
05 – 140 Serock

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter