Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Wynik rokowań dotyczących sprzedaży nieruchomości przy Marszałkowskiej 24/26, róg ul. Litewskiej

 Warszawski Uniwersytet Medyczny

informuje, że sprzedaż w drodze rokowań nieruchomości przy Marszałkowskiej 24/26, róg ul. Litewskiej w Dzielnicy Śródmieście, zakończyła się wynikiem negatywnym.

  1. Przedmiotem rokowań była nieruchomość gruntowa, tj. działka o nr ewid. 5, obręb 5 05-11, o powierzchni użytkowej 5.222 m² zabudowana zespołem budynków szpitala oraz budynkami pomocniczymi o zróżnicowanym przeznaczeniu o łącznej pow. zabudowy 2.969,70 m², przy ulicy Marszałkowskiej 24/26, róg ul. Litewskiej w Dzielnicy Śródmieście. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą nr WA4M/00151617/6.
  2. Rokowania były prowadzone w okresie od dnia 04.08.2015 r. do dnia 08.09.2015 r. w siedzibie WUM.
  3. Cena wywoławcza nieruchomości: 38 080 000 zł netto (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemdziesiąt tysięcy złotych).
  4. W postępowaniu wpłynęły dwa zgłoszenia złożone przez ICON REAL ESTATE sp. z o.o. oraz GLOBAL PROPERTY sp. z o.o.
  5. Żaden z oferentów nie spełnił warunków określonych w Regulaminie w związku z tym rokowania zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter