Konkurs ofert na wynajem 64,18 m2 powierzchni użytkowej na parterze budynku Centrum Sportowo - Rehabilitacyjnego

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

ogłasza konkurs ofert na wynajem 64,18 m2 powierzchni użytkowej na parterze budynku Centrum Sportowo - Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego położonego w Warszawie przy ul. Księcia Trojdena 2C-G, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności polegającej na świadczeniu usług masażu oraz wybranych usług kosmetycznych.

Cena wywoławcza – 22 zł netto / m2(dwadzieścia dwa złote 00/100)

Wadium w wysokości 2500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych 00/100) z dopiskiem „oferta
na wynajem lokalu – gabinet masażu w CSR WUM”, należy wpłacić do dnia 22 października 2018r. na rachunek bankowy prowadzony przez:

                         Bank Millennium 51 1160 2202 0000 0003 0813 1638

 

Oferty w formie pisemnej należy składać w terminie do 23 października 2018r. do godziny 16.00 w Kancelarii Uczelni ul. Żwirki i Wigury 61; 02-091 Warszawa (pok. nr 9) w zamkniętych kopertach. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 października 2018r. o godzinie 1000 w siedzibie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, budynek Rektorat, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa - sala 316.

 

Ogłoszenie - plik pdf 253 KB

Załącznik 1 - plik pdf 135 KB

Załącznik 2-5 - plik pdf  690 KB