Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Program wymiany naukowej studentów i naukowców

NAWA zachęca serdecznie studentów, doktorantów i pracowników naukowych polskich uczelni do składania wniosków do Programu wymiany osobowej w ramach dwustronnych umów międzyrządowych i międzyresortowych o współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego. 

Wyjazdy stypendialne w ramach Programu pozwolą na nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracy między ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą, a także na podwyższenie specjalistycznych kompetencji uczestniczących w nich przedstawicieli środowiska akademickiego.

Wyjazdy w ramach programu mogą trwać od 5 dni do 12 miesięcy w danym roku akademickim – w zależności od zapisów umowy, w oparciu o którą odbywa się współpraca. Jeśli umowa międzynarodowa przewiduje wypłatę stypendium przez stronę wysyłającą, Program zapewnia finansowanie stypendium na pokrycie kosztów utrzymania Beneficjenta związanych z jego pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym w wysokości uzależnionej od kraju pobytu oraz etapu kariery akademickiej Beneficjenta. 

Do kogo skierowany jest Program?

O udział w Programie mogą ubiegać się osoby:

  • odbywające studia pierwszego (w chwili złożenia wniosku minimum drugi rok studiów) lub drugiego stopnia w polskich uczelniach lub
  • odbywające studia doktoranckie w polskich uczelniach, instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk, instytutach badawczych, międzynarodowych instytutach naukowych lub
  • będące absolwentami studiów wyższych, które uzyskały dyplom nie wcześniej niż dwa lata przed terminem składania wniosków i posiadające rekomendację swojej uczelni (dotyczy wyłącznie wyjazdów do krajów, z którymi współpraca przewiduje wypłatę stypendium przez stronę przyjmującą) lub
  • będące pracownikami naukowymi w polskiej uczelni, instytucie naukowym PAN, instytucie badawczym lub międzynarodowym instytucie badawczym.

Program otwarty jest dla studentów i pracowników naukowych reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, chyba że dana umowa międzynarodowa stanowi inaczej.

W ramach Programu uprawnione są wyjazdy, których celem może być:

1) odbycie stażu naukowego;

2) odbycie studiów częściowych;

3) odbycie studiów wyższych (II stopnia lub doktoranckich);

4) wizyta studyjna;

5) pozyskanie materiałów do pracy naukowej;

6) uczestnictwo w szkole letniej języka i kultury kraju partnera;

7) prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych;

8) inna forma lub formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z realizacją studiów, pracy doktorskiej lub pracy naukowej.

W roku akademickim 2019/20 oferta w ramach Programu dotyczy następujących krajów: Armenia, Białoruś, Bułgaria, Chińska Republika Ludowa, Chorwacja, Czechy, Egipt, Grecja, Izrael, Japonia, Kazachstan, Macedonia, Mongolia, Rumunia, Serbia, Słowenia, Tajwan, Ukraina, Węgry oraz Wietnam.

Po raz pierwszy nabór na te stypendia przeprowadzany jest drogą elektroniczną.

Wnioski składać można wyłącznie za pośrednictwem systemu NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login do dnia 15 stycznia 2019 roku.

Uwaga: w przypadku dwóch krajów obowiązują inne terminy – wnioski do Izraela przyjmowane są do 9 grudnia 2018 r., zaś wnioski do Japonii – do 30 marca 2019 r.

Regulamin oraz szczegółowe informacje i dokumenty znajdują się pod linkiem:

https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej

Osoby zainteresowane aplikowaniem w ramach Programu prosimy o kontakt z Działem Wsparcia Projektów.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter