Konkurs ofert na wynajem 7,94 m2 powierzchni użytkowej na parterze przy wejściu do budynku Centrum Sportowo - Rehabilitacyjnego WUM

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

ogłasza konkurs ofert na wynajem 7,94 m2 powierzchni użytkowej na parterze przy wejściu do budynku Centrum Sportowo - Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego położonego w Warszawie przy ul. Księcia Trojdena 2C-G, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej.

Cena wywoławcza – 130 zł netto/m2(sto trzydzieści złotych 00/100)

Wadium w wysokości 1500,00 zł (tysiąc pięćset złotych 00/100) z dopiskiem „oferta
na wynajem lokalu – kiosk w CSR WUM”, należy wpłacić do dnia  18.03.2019r. na rachunek bankowy prowadzony przez: Bank Millennium 51 1160 2202 0000 0003 0813 1638

Oferty w formie pisemnej należy składać w terminie 19.03.2019 r. do godziny 16.00   w Kancelarii Uczelni ul. Żwirki i Wigury 61; 02-091 Warszawa (pok. nr 9) w zamkniętych kopertach.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.03.2019r. o godzinie 11:00 w siedzibie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, budynek Rektorat, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa - sala 316.

Ogłoszenie w pliku pdf - 258 KB

Załączniki 1-5 - plik pdf - 1.28 MB