Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Archiwum ofert 2008-2011

Archiwum ofert pracy

Stanowiska w jednostkach naukowych i dydaktycznych

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ogłasza ogólnopolski konkurs na obsadę stanowiska:

 • Kierownika
  - Zakładu Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo – Twarzowej
  - Katedry Biologii Ogólnej i Parazytologii

 • Ordynatora-kierownika
  - Kliniki Otolaryngologii Oddziału Stomatologii
  - Katedry i Kliniki Psychiatrycznej
  - Katedry i Kliniki Pediatrii i Endokrynologii

  Termin składania ofert: do 8 kwietnia 2011 r.
  [ pobierz wersję w pliku PDF ]

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ogłasza konkurs na stanowisko:

 • Ordynator-kierownik w Katedrze i Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej
  Termin składania ofert: do 18 marca 2011 r.
  [ pobierz wersję w pliku PDF ]
 • Kierownik w Katedrze i Zakładzie Patologii Ogólnej i Doświadczalnej
  Termin składania ofert: do 18 marca 2011 r.
  [ pobierz wersję w pliku PDF ]

   

 • Kierownik
  w Zakładzie Rehabilitacji Klinicznej
   Termin składania ofert: do 25 lutego 2011 r.
  [ pobierz wersję w pliku PDF ]
 • Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  ogłasza konkurs na stanowisko:

  Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  ogłasza konkurs na stanowisko:

  Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  ogłasza konkurs na stanowiska:

  • Adiunkta
   - w I Katedrze i Klinice Kardiologii
   - w Katedrze i Klinice Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych
   - w Zakładzie Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych
   - w Pracowni Medycyny Genomowej przy Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej z Oddziałem Klinicznym Medycyny Rodzinnej, Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych oraz Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby

   Termin składania ofert: do 4 lutego 2011 r.
   [ pobierz wersję w pliku PDF ]

  Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko

  Stanowiska w jednostkach II Wydziału Lekarskiego:

  • Ordynator–kierownik w Klinice Kardiologii Oddziału Fizjoterapii
   Termin składania ofert: do 19 listopada 2010 r.
   [ pobierz wersję w pliku PDF ]

  • Profesor zwyczajny w Katedrze i Klinice Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych
   Termin składania ofert: do 19 listopada 2010 r.
   [ pobierz wersję w pliku PDF ]

    

  Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko

  • Dyrektora Instytutu Stomatologii
   Termin składania ofert: do 19 listopada 2010 r.
   [ pobierz wersję w pliku PDF ]
  • Kierownika Zakładu Opieki Zdrowotnej Instytutu Medycyny Społecznej
   Termin składania ofert: do 19 listopada 2010 r.
   [ pobierz wersję w pliku PDF ]
  • Asystenta – pracownika naukowo-dydaktycznego 
   w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej 

  Termin składania ofert: do 30 września 2010 r.
  [ pobierz wersję w pliku PDF ] [ pobierz wersję w pliku RTF ]

 • Lektor języka angielskiego
   Numer referencyjny: APK2/1210-25/2010
  Termin składania ofert: do 15 września 2010 r.
  [ pobierz wersję w pliku PDF ] [ pobierz wersję w pliku RTF ]

 • Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta:

   - w Zakładzie Medycyny Nuklearnej – 1 stanowisko
   - w Katedrze i Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii – 2 stanowiska
   - w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej – 1 stanowisko
   - w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii – 1 stanowisko


   Termin składania ofert: do 10 września 2010 r.
   [ pobierz wersję w pliku PDF ] [ pobierz wersję w pliku RTF ]

 •  

 • Wykładowcy – pracownika dydaktycznego
 • Termin składania ofert: do 31 sierpnia 2010 r.
  [ pobierz wersję w pliku PDF ] [ pobierz wersję w pliku RTF ]


 • Wykładowcy – pracownika dydaktycznego (etat zastępczy)
 • Termin składania ofert: do 31 sierpnia 2010 r.
  [ pobierz wersję w pliku PDF ] [ pobierz wersję w pliku RTF ]


  Stanowiska w jednostkach Wydziału Farmaceutycznego:

   

  Stanowiska w jednostkach I Wydziału Lekarskiego:

  Stanowiska w jednostkach Wydziału Nauki o Zdrowiu:

   

  Stanowiska w jednostkach I Wydziału Lekarskiego:

  Stanowiska w jednostkach I Wydziału Lekarskiego:

  Stanowiska w jednostkach Wydziału Farmaceutycznego:

  • Zakład Fizjologii Człowieka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
   ( http://zfc.wum.edu.pl/ ) jest zainteresowany zatrudnieniem absolwenta wydziału lekarskiego uczelni medycznej (po doktoracie) na stanowisku adiunkta. Do obowiązków osoby zatrudnionej będzie należało:
   1. Prowadzenie pracy badawczej
   2. Prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotu fizjologia i/lub patofizjologia człowieka
   Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i informacji o dotychczasowej aktywności naukowej do profesora Pawła Szulczyka (pawel.szulczyk@wum.edu.pl).

   

  Stanowiska w jednostkach II Wydziału Lekarskiego:

  Stanowiska w jednostkach I Wydziału Lekarskiego:

  Stanowiska w jednostkach Wydziału Nauki o Zdrowiu:

  Stanowiska w jednostkach Wydziału Nauki o Zdrowiu:

  Stanowiska w jednostkach I Wydziału Lekarskiego:

  Stanowiska w jednostkach I Wydziału Lekarskiego:

  Stanowiska w jednostkach II Wydziału Lekarskiego:

  • Kierownik
   w Zakładzie Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej w Katedrze i Klinice Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych
   Termin składania ofert: do 26 lutego 2010 r.
  • [ pobierz wersję w pliku PDF ] [ pobierz wersję w pliku RTF ]

  Stanowiska w jednostkach Wydziału Nauki o Zdrowiu:

  Stanowiska w jednostkach I Wydziału Lekarskiego:

  Stanowiska w jednostkach II Wydziału Lekarskiego:

  Profesor zwyczajny w Klinice Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii IT
  Termin składania ofert: do 26 listopada 2009 r.
  [ pobierz wersję w pliku PDF ] [ pobierz wersję w pliku RTF ]

  Pracownik Dziekanatu Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego
  Nr ref. APK-2/1210- 25/2009
  Termin składania ofert: do 9 listopada 2009 r.
  [ pobierz wersję w pliku PDF ]

   

  Stanowiska w jednostkach II Wydziału Lekarskiego:

  Stanowiska w jednostkach I Wydziału Lekarskiego:

  • Adiunkt
   Zakład Biologii Ogólnej i Parazytologii
   Zakład Stomatologii Dziecięcej Instytutu Stomatologii
   Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Higieny Instytutu Medycyny Społecznej
   I Katedra i Klinika Kardiologii

  • Termin składania ofert: do 21 września 2009 r.
   [ pobierz wersję w pliku PDF ] [ pobierz wersję w pliku RTF ]

  Kierownik
  w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej
  Termin składania ofert: do 31 sierpnia 2009 r.
  [ pobierz wersję w pliku PDF ] [ pobierz wersję w pliku RTF ]

   

  Profesor nadzwyczajny
  w II Zakładzie Radiologii Klinicznej
  Termin składania ofert: do 31 sierpnia 2009 r.
  [ pobierz wersję w pliku PDF ] [ pobierz wersję w pliku RTF ]

   

  Profesor zwyczajny
  w Zakładzie Badania Środowiska Wydziału Farmaceutycznego
  Termin składania ofert: do 10 sierpnia 2009 r.
  [ pobierz wersję w pliku PDF ] [ pobierz wersję w pliku RTF ]

   

  Kierownik w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Chemii Klinicznej Wydziału Farmaceutycznego
  Termin składania ofert: do 31 lipca 2009 r.
  [ pobierz wersję w pliku PDF ] [ pobierz wersję w pliku RTF ]

   

  Stanowiska w jednostkach Wydziału Nauki o Zdrowiu:

  • Adiunkt
   w Zakładzie Zdrowia Publicznego

  Termin składania ofert: do 6 lipca 2009 r.
  [ pobierz wersję w pliku PDF ] [ pobierz wersję w pliku RTF ]

   

  Stanowiska w jednostkach Wydziału Nauki o Zdrowiu:

  • Adiunkt
   w Zakładzie Biofizyki i Fizjologii Człowieka

  Termin składania ofert: do 3 lipca 2009 r.
  [ pobierz wersję w pliku PDF ] [ pobierz wersję w pliku RTF ]

   

  Stanowiska w jednostkach I Wydziału Lekarskiego:

  Profesor nadzwyczajny
  w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego

  Termin składania ofert: do 10 czerwca 2009 r.
  [ pobierz wersję w pliku PDF ] [ pobierz wersję w pliku RTF ]

   

  Stanowiska w jednostkach I Wydziału Lekarskiego:

   

  Stanowiska w jednostkach Wydziału Nauki o Zdrowiu:

   

  Stanowiska w jednostkach II Wydziału Lekarskiego:

  • Kierownik
   w Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii
   w Zakładzie Radiologii Pediatrycznej
   w Zakładzie Epidemiologii Instytutu Medycyny Społecznej
   w Zakładzie Rehabilitacji Klinicznej Oddziału Fizjoterapii
   w Zakładzie Biochemii II WL

  Termin składania ofert: do 24 kwietnia 2009 r.
  [ pobierz wersję w pliku PDF ] [ pobierz wersję w pliku RTF ]

   

  Stanowiska w jednostkach I Wydziału Lekarskiego:

  • Kierownik – ordynator
   I Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  • Kierownik
   Zakładu Immunologii

  Termin składania ofert: do 20 kwietnia 2009 r.
  [ pobierz wersję w pliku PDF ] [ pobierz wersję w pliku RTF ]

   

  Profesor zwyczajny w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii
  Termin składania ofert: do 31 marca 2009 r.
  [ pobierz wersję w pliku PDF ] [ pobierz wersję w pliku RTF ]

   

  Zakład Fizjologii Człowieka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest zainteresowany przejęciem na studia doktoranckie absolwentów wydziałów o profilu biologicznym, biofizycznym lub medycznym. Zakład jest bardzo dobrze wyposażony w aparaturę do rejestracji aktywności neuronów „in vitro” i aparaturę do badania fizjologii zachowania. Zakład prowadzi badania w zakresie mechanizmów komórkowych odpowiedzialnych za regulację aktywności kory przedczołowej i biorących udział w powstawaniu chorób układu nerwowego.

  Informacje o Zakładzie można uzyskać na stronie internetowej: www.wum.edu.pl/zfc. Kontakt z Zakładem: zfc@wum.edu.pl, tel.: 022 826 42 75. Egzaminy na studia doktoranckie odbywają się w semestrze letnim.

   

  Adiunkt i funkcja kierownika w Zakładzie Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  Termin składania ofert: do 6 marca 2009 r.
  [ pobierz wersję w pliku PDF ] [ pobierz wersję w pliku RTF ]

   

  Stanowiska w jednostkach I Wydziału Lekarskiego:

  • Profesor nadzwyczajny
   w Katedrze i Klinice Dermatologii
   w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii
   w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej

  Termin składania ofert: do 27 lutego 2009 r.
  [ pobierz wersję w pliku PDF ] [ pobierz wersję w pliku RTF ]

   

  Profesor zwyczajny w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
  Termin składania ofert: do 26 lutego 2009 r.
  [ pobierz wersję w pliku PDF ] [ pobierz wersję w pliku RTF ]

   

  Adiunkt w Katedrze i Klinice Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych (1 etat)
  Termin składania ofert: do 20 lutego 2009 r.
  [ pobierz wersję w pliku PDF ] [ pobierz wersję w pliku RTF ]

   

  Stanowiska w jednostkach I Wydziału Lekarskiego:

  • Adiunkt
   Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznychi Endokrynologii (1 etat)
   Katedra i Klinka Chorób Wewnętrznych , Pneumonologii i Alergologii (1 etat)
   Klinika Immunologii , Transplantologii i Chorób Wewnętrznych (1 etat)
   Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia (1 etat)
  • Asystent
   Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii (1 etat)
   I Katedra i Klinika Kardiologii (2 etaty)
   Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej (1 etat)
  • Starszy wykładowca
   Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej (1 etat)

  Termin składania ofert: do 12 lutego 2009 r.
  [ pobierz wersję w pliku PDF ] [ pobierz wersję w pliku RTF ]

   

  Stanowiska w jednostkach Wydziału Nauki o Zdrowiu:

  Stanowiska w jednostkach I Wydziału Lekarskiego:

  Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
  Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
  Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
  Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter