Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Wyniki konkursów i archiwum ofert pracy

Specjalista ds. płac
30.08.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko specjalista ds. płac.

Nr ref. APK/1210-28/2018

[oferta pracy w pliku pdf- 409 KB]

 

Specjalista w Dziale Planowania i Monitorowania Kosztów
24.08.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko specjalista w Dziale Planowania i Monitorowania Kosztów.

Nr ref. APK/1210-48/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 411 KB]

Specjalista biotechnolog w Laboratorium Badawczym – Banku Komórek
20.08.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko specjalista biotechnolog w Laboratorium Badawczym – Banku Komórek

Nr ref. APK/1210-49/2018.

[oferta pracy w pliku pdf - 488 KB]

Główny specjalista ds. BHP w Dziale Ochrony Pracy i Środowiska
20.08.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko Główny specjalista ds. BHP w Dziale Ochrony Pracy i Środowiska.

Nr ref. APK/1210-50/2018

[oferta pracy w pliku pdf- 411 KB]

Starszy specjalista/główny specjalista ds. rozliczania projektów finansowanych z funduszy krajowych/europejskich/międzynarodowych
10.08.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko starszego specjalisty/głównego specjalisty ds. rozliczania projektów finansowanych z funduszy krajowych/europejskich/międzynarodowych (umowa na zastępstwo).

Nr ref. APK/1210-36/2018

[oferta w pliku pdf - 257 KB]

Kierownik Projektu – koordynator nadzoru inwestorskiego w Biurze Inwestycji
10.08.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Kierownika Projektu – koordynatora nadzoru inwestorskiego w Biurze Inwestycji.

nr ref. APK/1210-44/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 344 KB]

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Budowlanych
10.08.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót Budowlanych.

Nr ref. APK/1210-42/2018

[oferta pracy w pliku pdf -269 KB]

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Elektrycznych
10.08.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót Elektrycznych

Nr ref. APK/1210-43/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 265 KB]

Specjalista ds. płac
06.08.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko specjalista ds. płac.

Nr ref. APK/1210-28/2018

[oferta w pliku pdf- 409 KB]

Specjalista w zakresie instalacji niskoprądowych w Dziale Instalacji Niskoprądowych
31.07.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko specjalisty w zakresie instalacji niskoprądowych w Dziale Instalacji Niskoprądowych.

Nr ref. APK/1210-39/2018

[oferta pracy w pliku pdf- 266 KB]

Specjalista w Kancelarii Głównej
27.07.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko specjalisty w Kancelarii Głównej.

Nr ref. APK/1210-38/2018

[ oferta pracy w pliku pdf - 257 KB ]

Doradca zawodowy
27.07.2018

W związku z realizacją przez Warszawki Uniwersytet Medyczny projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”  nr POWR.03.05.00-00-z88/17 poszukujemy   kandydatów na stanowisko: DORADCA ZAWODOWY

Współpraca w ramach zadania „Rozwój systemu usług biura karier wspierającego studentów we wchodzeniu na rynek pracy”

[oferta pracy w pliku pdf - 342 KB]

Pracownik w Biurze Karier
06.07.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko stanowisko pracownik w Biurze Karier (umowa na zastępstwo).

Nr ref. APK/1210-37/2018

[oferta w pliku pdf]

Starszy specjalista/główny specjalista ds. rozliczania projektów finansowanych z funduszy krajowych/europejskich/międzynarodowych.
30.06.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko starszego specjalisty/głównego specjalisty ds. rozliczania projektów finansowanych z funduszy krajowych/europejskich/międzynarodowych (umowa na zastępstwo).

Nr ref. APK/1210-36/2018

[oferta w pliku pdf]

Specjalista ds. płac
29.06.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko specjalista ds. płac

Nr ref. APK/1210-28/2018

[oferta w pliku pdf]

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter