Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Wyniki konkursów i archiwum ofert pracy

Kierownik Kliniki Neurologii WNoZ
12.04.2012

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Kliniki Neurologii WNoZ.

Nr ref. ANZ/1220-7/9/2012

[wersja w pliku PDF]

Kierownik Zakładu Biologii Medycznej
12.04.2012

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Zakładu Biologii Medycznej.

Nr ref. ANZ/1220-7/6/2012

[wersja w pliku PDF]

Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego
12.04.2012

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego.

Nr ref. ANZ/1220-7/7/2012

[wersja w pliku PDF]

Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego
12.04.2012

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego.

Nr ref. ANZ/1220-7/8/2012

[wersja w pliku PDF]

Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego – Kierownik Oddziału
12.04.2012

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego – Kierownika Oddziału.

Nr ref. ANZ /1220-7/8/2012

[wersja pliku w PDF]

Kierownik Kliniki Neurologii – Zakładowy Koordynator Świadczeń
12.04.2012

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Kliniki Neurologii – Zakładowego Koordynatora Świadczeń.

Nr ref. ANZ /1220-7/9/2012

[wersja pliku w PDF]

Kierownik Zakładu Immunologii i Żywienia
09.04.2012

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Zakładu Immunologii i Żywienia.

Nr ref. ANZ/1220-7/10/2012

[wersja w pliku PDF]

Konkurs został odwołany
Ordynator - Kierownik nauczyciel akademicki; w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii; w III Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
16.03.2012

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora - Kierownika nauczyciela akademickiego

 1. w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Nr ref. APE/1210/1/12
 2. w III Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Nr ref. APE/1210/2/12

[plik w wersji PDF]

ad. 1. dr hab. med. Paweł Piątkiewicz; ad. 2. dr hab. med. Artur Mamcarz
Kierownik nauczyciel akademicki w Zakładach: Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii; Bioetyki i Humanistycznych Podstaw Medycyny; Radiologii Pediatrycznej
16.03.2012

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika nauczyciela akademickiego.

 1. w Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii Nr ref. APE/1210/9/12
 2. w Zakładzie Bioetyki i Humanistycznych Podstaw Medycyny Nr ref. APE/1210/11/12
 3. w Zakładzie Radiologii Pediatrycznej Nr ref. APE/1210/12/12

[wersja w pliku PDF]

ad. 2. prof. dr hab. med. Tomasz Pasierski
Ordynator - Kierownik nauczyciel akademicki w II Katedrze i Klinice Kardiochirurgii i Chirurgii Ogólnej Dzieci; w Klinice Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej; w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego; w Klinice Chorób Zakaźnych Wieku Dzie
16.03.2012

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora - Kierownika nauczyciela akademickiego

 1. w II Katedrze i Klinice Kardiochirurgii i Chirurgii Ogólnej Dzieci Nr ref. APE/1210/3/12
 2. w Klinice Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej Nr ref. APE/1210/4/12
 3. w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Nr ref. APE/1210/5/12
 4. w Klinice Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Nr ref. APE/1210/6/12

[wersja w pliku PDF]

ad. 1. prof. dr hab. med. Maciej A. Karolczak; ad. 2. prof. dr hab. med. Bożena Werner; ad. 5. prof. dr hab. med. Tomasz Wolańczyk; ad. 4. dr hab. med. Magdalena Marczyńska
Ordynator - Kierownik nauczyciel akademicki w Klinice: Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii; Dermatologii i Wenerologii
16.03.2012

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora - Kierownika nauczyciela akademickiego

 1. w Klinice Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii Nr ref. APE/1210/7/12
 2. w Klinice Dermatologii i Wenerologii Nr ref. APE/1210/8/12

[wersja w pliku PDF]

ad. 1. dr hab. med. Bartosz Łoza; ad. 2. prof. dr hab. med. Sławomir Majewski
Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - Nauczyciel akademicki
09.03.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - Nauczyciela akademickiego

Nr ref. APL/1210/26/12 

[ plik w formacie PDF ]

Dyrektor Muzeum Historii Medycyny - Profesor nadzwyczajny
09.03.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Muzeum Historii Medycyny - Profesora nadzwyczajneg.

Nr ref. APL/1210/27/12

[ plik w formacie PDF ]

Nauczyciel akademicki
09.03.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Nauczyciela akademickiego.

1. Dyrektora Instytutu Transplantologii – Nr ref. APL/1210/28/12
2. Dyrektora Instytutu Medycyny Społecznej – Nr ref. APL/1210/29/12
3. Dyrektora Studium Medycyny Molekularnej – Nr ref. APL/1210/30/12
4. Dyrektora Centrum Biostruktury – Nr ref. APL/1210/31/12

[ plik w formacie PDF ]

Kierownik - nauczyciel akademicki
09.03.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w jednostkach:

1. Kierownika II Zakładu Radiologii Klinicznej – Nr ref. APL/1210/32/12
2. Kierownika Katedry i Zakładu Patomorfologii Centrum Biostruktury – Nr ref. APL/1210/33/12 3. Kierownika Zakładu Biologii Ogólnej i Parazytologii – Nr ref. APL/1210/34/12
4. Kierownika Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej – Nr ref. APL/1210/35/12
5. Kierownika Zakładu Genetyki Medycznej – Nr ref. APL/1210/36/12
6. Kierownika Zakładu Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych – Nr ref. APL/1210/37/12
7. Kierownika Katedry i Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej – Nr ref. APL/1210/38/12

[ plik w formacie PDF ]

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter