Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Wyniki konkursów i archiwum ofert pracy

Specjalista/Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych w Dziale Zakupów Projektowych
19.04.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko Specjalista/Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych w Dziale Zakupów Projektowych.

Nr ref. APK/1210-16/2019

[oferta pracy w pliku pdf -271 KB]

Specjalista w Dziale Aparatury i Urządzeń Technicznych
05.04.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko specjalisty w Dziale Aparatury i Urządzeń Technicznych.

Nr ref. APK/1210-23/2019

[ofeta pracy w pliku pdf - 411 KB]

Pracownik w Biurze Doradcy Rektora ds. Biegłych
05.04.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko pracownik w Biurze Doradcy Rektora ds. Biegłych.

Nr ref. APK/1210-21/2019

[ oferta w pliku pdf - 411 kB ]

Referent / specjalista w Oddziale Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego
05.04.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko referent / specjalista w Oddziale Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego Nr ref. APK/1210-17/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 410 KB]

Biolog/Biotechnolog
04.04.2019

 Warszawski Uniwersytet Medyczny

w związku z realizacją projektu „Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (decyzja nr DIR/WK/2017/2018/01-1) poszukuje pracownika na stanowisko:

Biolog/Biotechnolog

nr ref. APK/1210- 13/2019

miejsce pracy: Laboratorium Badawcze – Bank Komórek, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Głównym celem projektu jest utworzenie Polskiej Sieci Biobanków w obrębie infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC. Podstawowym założeniem Polskiej Sieci Biobanków jest zrzeszenie jak największej liczby jednostek zajmujących się gromadzeniem materiału biologicznego i udzielenie im merytorycznego wsparcia w rozwijaniu ich biobanków/repozytoriów.

[oferta w pliku pdf - 411 KB]

Specjalista w Biurze ds. Szpitali i Bazy Klinicznej
25.03.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko specjalisty w Biurze ds. Szpitali i Bazy Klinicznej

Nr ref. APK/1210-14/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 410 KB]

Specjalista/starszy specjalista w Dziale Zakupów Projektowych
14.03.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko specjalisty/starszego specjalisty w Dziale Zakupów Projektowych

Nr ref. APK/1210-16/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 271 KB]

Sekretarz w Studium Medycyny Molekularnej
14.03.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatkę/a na stanowisko sekretarza w Studium Medycyny Molekularnej.

Nr ref. APK/1210-19/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 409 kB ]

Biolog/biotechnolog
13.03.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny w związku z realizacją projektu „Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (decyzja nr DIR/WK/2017/2018/01-1) poszukuje pracownika na stanowisko:

Biolog/Biotechnolog

nr ref. APK/1210- 13/2019

miejsce pracy: Laboratorium Badawcze – Bank Komórek, Warszawski Uniwersytet Medyczny

[oferta w pliku pdf - 411 KB]

Starszy specjalista/główny specjalista ds. rozliczania projektów z funduszy krajowych i międzynarodowych
06.03.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko starszego specjalisty/głównego specjalisty ds. rozliczania projektów z funduszy krajowych i międzynarodowych.

Nr ref. APK/1210-11/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 414kb ]

Pracownik w Biurze Spraw Studenckich
28.02.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko pracownik w Biurze Spraw Studenckich.

Nr ref. APK/1210-12/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 410 kb ]

Specjalista ds. Gospodarki Magazynowej (Magazynier)
20.02.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko specjalista ds. Gospodarki Magazynowej (Magazyniera)

Nr ref. APK/1210-8/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 410 pdf]

Specjalista w Dziale Aparatury i Urządzeń Technicznych
17.02.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko specjalisty w Dziale Aparatury i Urządzeń Technicznych.

Nr ref. APK/1210-4/2019

Oferta w pliku pdf - 419 KB

Kierownik Sekcji Pozostałe Obiekty WUM
15.02.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko Kierownik Sekcji Pozostałe Obiekty WUM.

Nr ref. APK/1210-6/2019

[oferta w pliku pdf - 411 KB]

Bibliotekarz (2 etaty) w Bibliotece Głównej
15.02.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko bibliotekarz (2 etaty) w Bibliotece Głównej.

Nr ref. APK/1210-9/2019

[oferta pracy w pliku pdf- 406 KB]

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter