Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Nauczyciele akademiccy

Adiunkt w Zakładzie Bioanalizy i Analizy Leków WF
26.08.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt w Zakładzie Bioanalizy i Analizy Leków Wydziału Farmaceutycznego.

Nr ref. APF/1210-3/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 416 kB ]

Starszy Wykładowca w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej
02.09.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Starszy Wykładowca w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej I Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APE/1210-28/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 414 kB ]

Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej I Wydziału Lekarskiego
02.09.2019


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej I Wydziału Lekarskiego

Nr ref. APE/1210-22/2019

Oferta pracy (plik PDF - 414 kB)

Asystent w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej
06.09.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej. I Wydział Lekarski

Nr ref. APE/1210-31/2019

[oferta pracy w pliku pdf- 410 KB]

Wykładowca (2 etaty) w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej
06.09.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowca (2 etaty) w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej

I Wydział Lekarski.

Nr ref. APE/1210-29/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 410 KB]

Asystent w II Zakładzie Epidemiologii i Biostatystyki II Wydział Lekarski
09.09.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w II Zakładzie Epidemiologii i Biostatystyki II Wydział Lekarski

Nr ref. APE/1210-7/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 510 KB]

Instruktor w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
12.09.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Instruktor w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. I Wydział Lekarski.

Nr ref. APE/1210-32/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 411 KB]

Asystent (0,75 etatu) w Klinice Psychiatrycznej
13.09.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent (0,75 etatu) w Klinice Psychiatrycznej. Wydział Nauki o Zdrowiu

nr ref. ANZ/1210-10/2019

[ oferta pracy w pliku pdf- 414 KB ]

Wykładowca (0,75 etatu) w Klinice Psychiatrycznej
13.09.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowca (0,75 etatu) w Klinice Psychiatrycznej. Wydział Nauki o Zdrowiu

nr ref. ANZ/1210-9/2019

[oferta w pliku pdf - 413 KB]

Adiunkt w Zakładzie Ekonomiki Zdrowia i Prawa Medycznego
13.09.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt w Zakładzie Ekonomiki Zdrowia i Prawa Medycznego. Wydział Nauki o Zdrowiu.

nr ref. ANZ/1210-8/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 413 KB] 

Asystent w Zakładzie Badania Środowiska
18.09.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Badania Środowiska na Wydziale Farmaceutycznym.

Nr ref. APF/1210-5/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 414 kB ]

Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Bromatologii
18.09.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Zakładzie Bromatologii na Wydziale Farmaceutycznym.

Nr ref. APF/1210-4/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 413 kB ]

Adiunkt w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby
20.09.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby I Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APE/1210-35/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 412 kB ]

Adiunkt w II Zakładzie Radiologii Klinicznej
20.09.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w II Zakładzie Radiologii Klinicznej I Wydział Lekarski.

Nr ref. APE/1210-37/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 411 kB ]

Asystent w II Zakładzie Radiologii Klinicznej
20.09.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w II Zakładzie Radiologii Klinicznej I Wydział Lekarski.

Nr ref. APE/1210-36/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 410 kB ]

Adiunkt w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego
20.09.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego I Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APE/1210-34/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 412 kB ]

Asystent w Zakładzie Medycyny Ratunkowej
20.09.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Medycyny Ratunkowej I Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APE/1210-33/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 410 kB ]

Asystent w Klinice Neurologii
23.09.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Neurologii II Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APE/1210-10/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 510 kB ]

Asystent (2 etaty) w Klinice Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego
23.09.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta (2 etaty) w Klinice Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego II Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APE/1210-9/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 511 kB ]

Asystent w Katedrze i Zakładzie Bromatologii
25.09.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Zakładzie Bromatologii Wydziału Farmaceutycznego.

Nr ref. APF/1210-7/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 413 kB ]

Adiunkt w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej
25.09.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego.

Nr ref. APF/1210-6/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 414 kB ]

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter