Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Nauczyciele akademiccy

Asystent w Zakładzie Badania Środowiska
18.09.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Badania Środowiska na Wydziale Farmaceutycznym.

Nr ref. APF/1210-5/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 414 kB ]

Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Bromatologii
18.09.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Zakładzie Bromatologii na Wydziale Farmaceutycznym.

Nr ref. APF/1210-4/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 413 kB ]

Adiunkt w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby
20.09.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby I Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APE/1210-35/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 412 kB ]

Adiunkt w II Zakładzie Radiologii Klinicznej
20.09.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w II Zakładzie Radiologii Klinicznej I Wydział Lekarski.

Nr ref. APE/1210-37/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 411 kB ]

Asystent w II Zakładzie Radiologii Klinicznej
20.09.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w II Zakładzie Radiologii Klinicznej I Wydział Lekarski.

Nr ref. APE/1210-36/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 410 kB ]

Asystent w Zakładzie Medycyny Ratunkowej
20.09.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Medycyny Ratunkowej I Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APE/1210-33/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 410 kB ]

Asystent w Klinice Neurologii
23.09.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Neurologii II Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APE/1210-10/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 510 kB ]

Asystent (2 etaty) w Klinice Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego
23.09.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta (2 etaty) w Klinice Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego II Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APE/1210-9/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 511 kB ]

Asystent w Katedrze i Zakładzie Bromatologii
25.09.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Zakładzie Bromatologii Wydziału Farmaceutycznego.

Nr ref. APF/1210-7/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 413 kB ]

Adiunkt w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej
25.09.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego.

Nr ref. APF/1210-6/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 414 kB ]

Asystent w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego
26.09.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego I Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APE/1210-34/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 412 kB ]

Adiunkt w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
27.09.2019


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w  Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Wydziału Lekarsko-Dentystycznego.

Nr ref. APLD/1210-6/2019

[Oferta pracy w pliku PDF - 511 kB]

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowAsystent (0,75 etatu) w Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
30.09.2019


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta (0,75 etatu) w Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej Wydziału Lekarsko-Dentystycznego.

Nr ref. APLD/1210-7/2019

[Oferta pracy w pliku PDF - 511kB]

Asystent w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej, I Wydział Lekarski
03.10.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej I Wydział Lekarski.

Nr ref. APE/1210-39/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 411 KB]

Adiunkt w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, I Wydział Lekarski
03.10.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych I Wydział Lekarski

Nr ref. APE/1210-41/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 412 KB]

Asystent w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych I Wydział Lekarski
03.10.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych
I Wydział Lekarski

Nr ref. APE/1210-38/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 411 kb]

Asystent w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej I Wydział Lekarski
03.10.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej I Wydział Lekarski.

Nr ref. APE/1210-40/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 411 KB]

Asystent w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej
11.10.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej I Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APE/1210-43/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 411 kB ]

Asystent w Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych
11.10.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, I Wydział Lekarski

Nr ref. APE/1210-42/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 411 KB]

Adiunkt w Zakładzie Farmakodynamiki i Patofizjologii, Wydział Farmaceutyczny
14.10.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt w Zakładzie Farmakodynamiki i Patofizjologii Wydział Farmaceutyczny.

nr ref. APF/1210-8/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 411 KB]

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter