O uczelni

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest nowoczesnym ośrodkiem akademickim z ponad dwustuletnią historią. Swoją niekwestionowaną pozycję lidera na mapie edukacyjnej Polski zawdzięcza z jednej strony wierności najlepszym tradycjom uniwersyteckim, z drugiej zaś dynamicznemu rozwojowi.

Uczelnia oferuje kształcenie na 16 kierunkach w języku polskim, 3 w języku angielskim, 17 kierunkach studiów podyplomowych, studia MBA oraz liczne kursy specjalizacyjne, doskonalące i ustawiczne. Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym studiuje 9 727 studentów w tym ponad 800 cudzoziemców, 546 doktorantów i 243 studentów studiów podyplomowych, pracuje ponad 1800 nauczycieli akademickich, w tym 160 profesorów tytularnych (stan pracowników na 31.03.2019).

Świadectwem dbałości o poziom kształcenia są przyznawane Uczelni tytuły i certyfikaty, a także najwyższe pozycje w prestiżowych rankingach szkół wyższych. Wysoka efektywność nauczania jest osiągana dzięki nowoczesnej komunikacji ze studentami, dbałości o kadrę naukowo-dydaktyczną oraz stworzeniu oferty edukacyjnej odpowiadającej potrzebom rynku.

Bazę naukowo-dydaktyczną WUM stanowią:

• Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w ramach którego prowadzone są Zakłady Lecznicze w następujących lokalizacjach:
- Centralny Szpital Kliniczny
Przychodnia Specjalistyczna Banacha
- Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego
Przychodnia Specjalistyczna dla dzieci
- Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
Przychodnia Specjalistyczna Lindleya
• Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny przy ul. Sierakowskiego 13
• Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej 2
• Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka przy pl. Starynkiewicza 1/3 (UCZKIN)

Uniwersytet korzysta także z bazy obcej – szpitali zlokalizowanych w Warszawie i okolicach, w których znajdują się katedry, kliniki i zakłady uczelni.

Uczelnia konsekwentnie stawia na rozwój własnej bazy kliniczno-dydaktycznej, czego potwierdzeniem są sztandarowe obiekty powstałe w ostatnich latach - Szpital Pediatryczny i Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne.

Centrum Biblioteczno-Informacyjne  Centrum Badań Przedklinicznych

Centrum Biblioteczno-Informacyjne                                       Centrum Badań Przedklinicznych

Szpital Pediatryczny  Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne

Szpital Pediatryczny                                                                      Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest prężnym ośrodkiem naukowym specjalizującym się zarówno w badaniach klinicznych, jak i medycynie teoretycznej. Rosnąca liczba projektów i innowacyjnych wdrożeń stanowi potwierdzenie wielkiego potencjału naukowego Uczelni.